Υπηρεσίες

site-img29

Συμβουλευτική


Σας στηρίζουμε σε μία δύσκολη σύγχρονη καθημερινότητα κατανοώντας τις πραγματικές ανάγκες που έχει το σώμα σας και προχωρώντας σ’ ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.

site-img30

Πρόγραμμα Διατροφής


Είναι ρεαλιστικό ώστε να έχει μόνιμο αποτέλεσμα και εξατομικευμένο με βάση τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τους προσωπικούς στόχους που έχετε θέσει.

site-img31

Κλινική Διαιτολογία


Το Διαιτολογικό Γραφείο Θαλή Παναγιώτου αναλαμβάνει και κάποιες ευπαθείς ομάδες παιδιών και ενηλίκων. Τέτοιες περιπτώσεις είναι άτομα με Διαβήτη, παιδιά που αντιμετωπίζουν...


Διαβάστε Περισσότερα
 
site-img29

Υποστήριξη αθλητών


Η αθλητική ζωή προϋποθέτει την ανάλογη διατροφή για καλύτερη υγεία και την απαιτούμενη ενέργεια στην καθημερινότητα. Το πρόγραμμα διατροφής πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία με παράλληλη ενίσχυση της απόδοσης και βελτιστοποίηση της σύστασης του σώματος.

site-img30

Διατροφική παρακολούθηση και πρόγραμμα κατά την Εγκυμοσύνη


Ο στόχος εδώ είναι η σύνταξη ενός προγράμματος διατροφής βάσει των ιδιαιτέρων αναγκών της συγκεκριμένης περιόδου. Επιθυμούμε την εξασφάλιση μίας υγιούς αύξησης βάρους για την ελαχιστοποίηση επιπλοκών, όπως είναι για παράδειγμα ο διαβήτης κύησης...


Διαβάστε Περισσότερα
site-img31

Διατροφική Παρακολούθηση για περιπτώσεις Βαριατρικής


Η διατροφική παρακολούθηση ξεκινάει πριν τη βαριατρική επέμβαση και συνεχίζεται μετά από αυτή δίνοντας βα- ρύτητα στην αντιμετώπιση και αλλαγή της Διατροφικής Συμπεριφοράς.

 
site-img29

Διατροφική Παρακολούθηση για περιπτώσεις Πλαστικής Χειρουργικής


Οι θεραπείες και οι τεχνικές χωρίζονται σε επεμβατικές και μη επεμβατικές. Η λιποαναρρόφηση, ο βασιλιάς της Πλα- στικής Χειρουργικής είναι μια μέθοδος μορφοποίησης...


Διαβάστε Περισσότερα
site-img30

Επιστημονικές Μετρήσεις


Το Διαιτολογικό Γραφείο μας έχει τον κατάλληλο και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό για τις επιστημονικές μετρήσεις που απαιτούνται πριν την έκδοση ενός εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής.

site-img31

Διατροφική Εκπαίδευση


Σε γονείς και παιδιά για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας και την πρόληψη ή θεραπεία των διατρο- φικών διαταραχών.

 
site-img29

Online Συνεδρία μέσω Skype


Για τα αποφασισμένα άτομα που μένουν εκτός Αθηνών, εκτός Ελλάδος ή έχουν ένα επιβαρυμένο χρονικά καθημερινό πρόγραμμα και δυσκολεύονται να κάνουν μία συνεδρία από κοντά.

site-img30

Υποστηρικτική διατροφή με τη συμβολή εξειδικευμένου ψυχολόγου


Στο Διαιτολογικό Γραφείο του Θαλή Παναγιώτου προ- σεγγίζουμε την επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας ολιστικά, ως μία ολοκληρωμένη θεραπεία που περιλαμβάνει τόσο το διατροφικό ...


Διαβάστε Περισσότερα