Υποστηρικτική διατροφή με τη συμβολή εξειδικευμένου ψυχολόγου

Στο Διαιτολογικό Γραφείο του Θαλή Παναγιώτου προσεγγίζουμε την επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας ολιστικά, ως μία ολοκληρωμένη θεραπεία που περιλαμβάνει τόσο το διατροφικό όσο και το ψυχολογικό κομμάτι της ζωής του κάθε ατόμου.

Σε συνεργασία με κλινικό ψυχολόγο αλλάζουμε ουσιαστικά τον τρόπο διατροφής με βάση τις κοινωνικές και ψυχολογικές ανάγκες του, δίνοντας βαρύτατα σε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα διατροφικής παρέμβασης κι εξατομίκευσης.

Ο κακός χειρισμός της τροφής σε σχέση με ψυχολογικούς παράγοντες μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές πρόσληψης τροφής. Η αντιμετώπιση πραγματοποιείται μέσω οργανωμένου πλάνου για τον εντοπισμό του βαθύτερου προβλήματος με ψυχολογική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας.


Διαιτολογικές ΥπηρεσίεςΕπικοινωνία:

Τ: 210 99 60 989

Υποστηρικτική διατροφή με τη συμβολή εξειδικευμένου ψυχολόγου
Στο Διαιτολογικό Γραφείο του Θαλή Παναγιώτου προσεγγίζουμε την επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας ολιστικά, ως μία ολοκληρωμένη θεραπεία που περιλαμβάνει τόσο το διατροφικό όσο και το ψυχολογικό κομμάτι της ζωής του κάθε ατόμου.

Σε συνεργασία με κλινικό ψυχολόγο αλλάζουμε ουσιαστικά τον τρόπο διατροφής με βάση τις κοινωνικές και ψυχολογικές ανάγκες του, δίνοντας βαρύτατα σε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα διατροφικής παρέμβασης κι εξατομίκευσης.

Ο κακός χειρισμός της τροφής σε σχέση με ψυχολογικούς παράγοντες μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές πρόσληψης τροφής. Η αντιμετώπιση πραγματοποιείται μέσω οργανωμένου πλάνου για τον εντοπισμό του βαθύτερου προβλήματος με ψυχολογική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας.