Υποστήριξη αθλητών

Η αθλητική ζωή προϋποθέτει την ανάλογη διατροφή για καλύτερη υγεία και την απαιτούμενη ενέργεια στην καθημερινότητα. Το πρόγραμμα διατροφής πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία με παράλληλη ενίσχυση της απόδοσης και βελτιστοποίηση της σύστασης του σώματος.


Διαιτολογικές ΥπηρεσίεςΕπικοινωνία:

Τ: 210 99 60 989

Υποστήριξη αθλητών
Η αθλητική ζωή προϋποθέτει την ανάλογη διατροφή για καλύτερη υγεία και την απαιτούμενη ενέργεια στην καθημερινότητα. Το πρόγραμμα διατροφής πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία με παράλληλη ενίσχυση της απόδοσης και βελτιστοποίηση της σύστασης του σώματος.