Διατροφική Παρακολούθηση για περιπτώσεις Βαριατρικής

Η διατροφική παρακολούθηση ξεκινάει πριν τη βαριατρική επέμβαση και συνεχίζεται μετά από αυτή δίνοντας βα- ρύτητα στην αντιμετώπιση και αλλαγή της Διατροφικής Συμπεριφοράς.


Διαιτολογικές ΥπηρεσίεςΕπικοινωνία:

Τ: 210 99 60 989

Διατροφική Παρακολούθηση για περιπτώσεις Βαριατρικής
Η διατροφική παρακολούθηση ξεκινάει πριν τη βαριατρική επέμβαση και συνεχίζεται μετά από αυτή δίνοντας βα- ρύτητα στην αντιμετώπιση και αλλαγή της Διατροφικής Συμπεριφοράς.