Διατροφική Παρακολούθηση για περιπτώσεις Πλαστικής Χειρουργικής

Οι θεραπείες και οι τεχνικές χωρίζονται σε επεμβατικές και μη επεμβατικές. Η λιποαναρρόφηση, ο βασιλιάς της Πλα- στικής Χειρουργικής είναι μια μέθοδος μορφοποίησης και όχι μια μέθοδος αδυνατίσματος.

Όπως επίσης η κρυολυπό- ληση, η μεσοθεραπεία καθώς και άλλες θεραπείες σώματος μη επεμβατικές χωρίς την σύσταση διατροφικής παρακο- λούθησης δεν μπορούν από μόνες τους να συμβάλλουν ώστε να αναδείξουν τα αποτελέσματα των θεραπειών.

Μη ξεχνάμε ότι τουλάχιστον το 70% της αποτελεσματικότητας των Θεραπειών στηρίζονται σε διατροφικούς παράγοντες.


Διαιτολογικές ΥπηρεσίεςΕπικοινωνία:

Τ: 210 99 60 989

Διατροφική Παρακολούθηση για περιπτώσεις Πλαστικής Χειρουργικής
Οι θεραπείες και οι τεχνικές χωρίζονται σε επεμβατικές και μη επεμβατικές. Η λιποαναρρόφηση, ο βασιλιάς της Πλα- στικής Χειρουργικής είναι μια μέθοδος μορφοποίησης και όχι μια μέθοδος αδυνατίσματος.

Όπως επίσης η κρυολυπό- ληση, η μεσοθεραπεία καθώς και άλλες θεραπείες σώματος μη επεμβατικές χωρίς την σύσταση διατροφικής παρακο- λούθησης δεν μπορούν από μόνες τους να συμβάλλουν ώστε να αναδείξουν τα αποτελέσματα των θεραπειών.

Μη ξεχνάμε ότι τουλάχιστον το 70% της αποτελεσματικότητας των Θεραπειών στηρίζονται σε διατροφικούς παράγοντες.