Επιτυχία Αποτελεσμάτων

Στο διαιτολογικό γραφείο του Θαλή Παναγιώτου στοχεύουμε στην αλλαγή του τρόπου ζωής σας. Ωστόσο, η επιτυχία των αποτελεσμάτων επηρεάζεται από παράγοντες όπως ο βαθμός συμμόρφωσης του διαιτώμενου στις συστάσεις που θα του δοθούν, ο τρόπος ζωής του, η λήψη φαρμάκων, ορμονικές διαταραχές ή διαταραχές του μεταβολισμού των θρεπτικών υποστρωμάτων, και άλλους παράγοντες.

Το διαιτολογικό γραφείο του Θαλή Παναγιώτου στεγάζεται στη Γλυφάδα (Δασκαρόλη 67) και στο Μαρούσι (Σωρού 3-5)

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ ΜΑΡΟΥΣΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ ΓΛΥΦΑΔΑ